Adatvédelem

A Honlap használatának feltételei
A Honlapon található anyagok egészét vagy részeit kizárólag a MarkSyd Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban a Honlap tulajdonosa) engedélyével jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A Honlap tulajdonosa azonban beleegyezik abba, hogy saját, személyes használatra, nem kereskedelmi célra a szabad felhasználás körében ön a Honlap tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa. A Honlap elemeit a szerzői jogi és más törvények külön védik, amelyeknek értelmében a Honlap elemei sem egészükben, sem részben nem másolhatók. A Honlap logója, grafikája, hangja vagy képe nem másolható és nem továbbítható a Honlap tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Adatvédelmi nyilatkozat
A Honlap tulajdonosa elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A Honlap tulajdonosa nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek. A Honlap tulajdonosa, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A hírlevelünkre feliratkozás vagy megrendelés során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük – az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Honlap tulajdonosa az Ön által szolgáltatásunk igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Biztonság
A Honlap tulajdonosa elkötelezett az ügyfelek információinak védelme iránt. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az online módon gyűjtött információt.

Felelősség
A Honlap tulajdonosa nem vállal felelősséget a Honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. A honlapon és hírlevelünkben található használati tippek és tanácsok kivitelezésének következményeiért a Honlap tulajdonosa csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a kivitelezés a Honlap tulajdonosának közvetlen irányítása alatt történik. A Honlap tulajdonosa nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Honlap oldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

A Honlap tulajdonosának jogai
A Honlap tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A Honlap tulajdonosa nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Honlap tulajdonosa kifejezetten kizárja.